Facultatea de Mecanica
Catedra "Sisteme Termice și Ingineria Mediului"
Facultatea de Mecanică
Catedra "Sisteme Termice și Ingineria Mediului"

Departamentul "Sisteme Termice şi Ingineria Mediului"

Denumirile de la înfiinţare până în prezent:

Perioada

Denumirea

1952-1954

Termotehnică şi Maşini de forţă

1954-1955

Mecano - Energetică

1955-1974

Termotehnică şi Maşini navale

1974-1975

Termotehnică şi Maşini navale şi Frigotehnie

1975-1975

Termotehnică şi Maşini Termice

1976-1988

Maşini Termice şi Frigotehnie

1988-1993

Termotehnică

1993-2009

Termotehnică şi Maşini Termice

2009-

Sisteme Termice şi Ingineria Mediului

 

Cadrele didactice de la înfiinţare până în prezent

1

2

3

4

5

Nr.
crt.

Numele şi prenumele

Perioada

Discipline predate

Funcţia
didactică

1.

Vasilescu Alexandru 1951-1954
1954-1965
1965-1974
1974-1995
Mecanica fluidelor şi elemente de teoria valurilor
Mecanica fluidelor şi maşini hidraulice
asistent
Şef de lucrări
conferenţiar
profesor
    1950-1965 La Catedra Organe de maşini şi Desen profesor

2.

Guţu Alexandru 1965-1968 Inginerie electromecanica
Termotehnica şi maşini termice
profesor

3.

Pârâianu Nicolae 1951-1957 Teorie, calcul şi constructie maşini profesor

4.

Cărbunaru Aurel 1952-1984 Termotehnica şi Maşini de forta
Termotehnica şi termodinamica. Termotehnica

conferenţiar

5.

Bogdan Costache 1952-1957
1957-1987
La Cat. de Geom descriptiva şi desen
Termotehnica şi maşini termice
Şef de lucrări

6.

Kahu Gelu 1954-1959 Maşini auxiliare de bord
Vibraţii. Maşini navale
Şef de lucrări
cumulard

7.

Alexandru Costică 1955-1959
1959-1978
1978-1984
Intretinerea şi exploatarea navelor
Teoria calculul şi constructia masinilor navale
Instalaţii de forta navale cu combustie interna
Maşini navale cu combustie interna
Şef de lucrări
conferentiar
profesor
    1984-1992 Maşini şi instalaţii de propulsie
Calculul şi proiectarea masinilor şi inst. navale
profesor
    1992-1993 Turbine cu abur şi gaze
Motoare cu ardere interna
profesor

8.

Jijie Yves 1955-1957 Tehnica fabricarii navelor şi mas navale Şef de lucrări
cumulard

9.

Goldenberg Marcel 1956-1957 Termotehnica şi maşini de forta asist cumulard
    1956-1957 Termotehnica şi maşini de forta asist cumulard

10.

Catrinescu Gheorghe 1967-1968 Tehnologia montarii instalaţiilor navale
Instalaţii auxiliare de bord
Instalaţii de punte
Şef lucr.supl.

11.

Dinache Pavel 1957-1976 La Chimie alimentara Şef de lucrări
    1976-1986 Climatizari in industria alimentara Şef de lucrări

12.

Iosifescu Constantin 1958-1960 Termotehnica asistent
    1960-1961 Maşini navale asistent
    1961-1964 Maşini navale cu abur as cu deleg pr. suplinitor
    1964-1968 Instalaţii frigorifice, conditionare şi tehnica sanitara s.l.suplinitor
    1968-1970 Teoria, calculul şi constructia masinilor şi instalaţiilor frigorifice Şef de lucrări
    1970-1979 Instalaţii frigorifice
Tehnica frigului adanc
conferentiar
    1979-1991 Calculul şi constructia instalaţiilor frigorifice
Tehnica temperaturilor joase
conferenţiar
    1991-1995 Calculul şi constructia instalaţiilor frigorifice
Criogenie tehnica
profesor

13.

Bumbaru Severin 1960-1961 Elemente de reglaj şi automatizare
 
Şef de lucrări
    1960-1964 la catedra Tehnologia materialelor asistent
    1964-1968 Instalaţii navale de forta cu aburi asistent cu delegaţie
    1968-1970 Instalaţii navale de forta cu aburi asistent
    1970-1975 Instalaţii de bord Şef de lucrări

14.

Ioniţă Ion 1958-1961 Serviciul Tehnic  
    1961-1965 Catedra de Tehnologia Materialelor asistent
    1965-1975 Catedra de termotehnica: Instalaţii de forţa navale cu aburi Şef de lucrări
    1975-1979
1979-1981
La Catedra Mecanica aplicata şi Instalaţii navale Şef de lucrări
conferentiar
    1981-1990 Generatoare de abur pentru instalaţii energetice clasice şi nucleare
Utilaje termice
Generatoare de abur
conferentiar
    1990-1995 Calculul şi constructia generatoarelor clasice de abur
Instalaţii de cazane
Procese in generatoare de abur
profesor
    1995-2000 Generatoare de abur profesor
    2000-2005 Instalaţii de ardere, Strategii termoeconomice, Generatoare de abur profesor
    2005- Profesor consultant, conducator de doctorat, proiecte şi contracte.  

15.

Gheorghiu Constantin 1962-1965 Termotehnica preparator asist. cu deleg.
    1965-1966 Termotehnica şi maşini termice
Teoria, calculul şi constructia masinilor frigorifice
asistent suplinitor
    1966-1968 Instalaţii de incalzire şi climatizare
Termotehnica şi maşini termice
Termotehnica
asistent suplinitor
    1968-1969 Instalaţii de incalzire şi climatizare
Depozite frigorifice
Curs general de maşini
Termotehnica şi maşini termice
Şef de lucrări cu delegaţie
    1969-1975 Depozite frigorifice
Instalaţii de punte
Şef de lucrări
    1975-1977 Aparate de masura şi control Şef de lucrări
    1977-1980 Bazele cercetarii experimentale a masinilor termice
Aparate de masura şi control
Şef de lucrări
    1980-1981 Bazele cercetarii experimentale a masinilor termice
Calcul şi constructia motoarelor cu ardere interna
Şef de lucrări
    1981-1992 Dinamica motoarelor cu ardere interna
Calcul şi constructia motoarelor cu ardere interna
Bazele cercetarii experimentale a masinilor termice
Şef de lucrări
    1992-1993 Bazele cercetarii experimentale a masinilor termice conferentiar
    1993-1995 Tehnica masurarii experimentale a masinilor termice
Calcul şi constructia motoarelor cu ardere interna
profesor

16.

Dumitru Gheorghe 1962-1974 Termotehnica şi maşini termice.Termotehnica
Instalaţii de propulsie navale cu combustie interna
Maşini navale cu combustie interna
Tehnologia montarii şi probarii instalaţiilor navale


asistent

 

 
  1974-1992 Instalaţii de forta navale. Maşini şi instalaţii de propulsie
Procese, caracteristici şi supraalimentarea m.a.i.
Dinamica motoarelor cu ardere interna
Alimentarea şi reglarea motoarelor cu ardere interna
Termotehnica şi maşini termiceTeoria motoarelor navale
Şef de lucrări
    1992-1993 Instalaţiile aferente motoarelor navale
Alimentarea şi reglarea motoarelor navale
Procese, caracteristici şi supraalimentarea m.a.i.
Conferentiar
    1993-1995 Procese, caracteristici şi supraalimentarea m.a.i.
Calculul şi constructia masinilor navale
Fiabilitatea şi mentenabilitatea instalaţiilor navale
profesor

17.

Daba Muică 1965-1966 Teoria, calculul şi constructia compresoarelor şi suflantelor Şef de lucrări

 

  1966-1968 Teoria, calculul şi constructia compresoarelor Conferentiar titularizat proviz
    1968-1975 Teoria, calculul şi constructia compresoarelor
Instalaţii frigorifice de conditionare şi tehnica sanitara
conferentiar titular. 1971

18.

Stamatescu Cornel 1965-1968 Teoria, calculul şi constructia masinilor şi instalaţiilor frigorifice profesor

 19.

Gociu Gheorghe 1965-1977 Transmiterea caldurii şi dinamica gazelor
Generatoare de vapori
Termotehnica
Schimbatoare de caldura şi Generatoare de abur
Şef de lucrări

 

  1977-1986 Schimbatoare de caldura şi generatoare de vapori
Transmiterea caldurii
Maşini termice
Termotehnica
Conferentiar

20.

Ceangă Valeriu 1965-1968 Tehnologia de constructie a compresoarelor şi masinilor frigorifice
Termotehnica
Protectia muncii
asistent cu sarcini de predare
    1969-1975
1975-1980
Curs general de maşini asistent
Şef lucr

21

Ciobanu Vasile 1980-1981 Curs general de maşini
Termotehnica şi maşini termice
Şef de lucrări

22.

Arădău Dumitru 1967-1968 Teoria, constructia şi calculul masinilor şi instalaţiilor frigorifice
Instalaţii frigorifice, conditionare şi tehnica sanitara
Termotehnica
preparator

 

 
  1968-1975

1975-1982
1982-1990
1990-1995
Teoria, calculul şi constructia compresoarelor şi suflantelor
Dinamica motoarelor cu ardere interna
Termotehnica
Compresoare
asistent

Şef de lucrări
conferentiar
profesor

23.

Porneală Sava 1967-1968 Termotehnica şi maşini termice
Termotehnica
preparator
    1968-1974 Teoria, calculul şi constructia instalaţiilor frigorifice
Instalaţii frigorifice, de conditionare şi tehnica sanitara
Termotehnica
Termotehnica şi maşini termice
asistent
    1974-1992

1992-1993
1993-1995
Curs general de maşini
Instalaţii frigorifice
Tehnica frigului adanc
Procese in instalaţii frigorifice
Climatizări in industria alimentara
Tehnica utilizării frigului artificial
Şef de lucrări

conferentiar
profesor

24.

Pitulice Daniel 1972-1975 Instalaţii de bord
Instalaţii de propulsie
asistent

25.

Andrei Viorel 1973-1979
1979-1990
1990-1993
1993-1995
Mecanica fluidelor şi maşini hidraulice
Mecanica fluidelor şi acţionari hidropneumatice
asistent
şef de lucrări
conferentiar
profesor

26.

Miron Valeria 1976-1977 Calculul şi construcţia compresoarelor
Instalaţii frigorifice
asistent
    1977-1983 Procese in instalaţii frigorifice
Calculul şi construcţia instalaţiilor frigorifice
Termotehnica
asistent
    1983-1985 Termotehnica şi hidromecanica
Instalaţii hidraulice şi frigorifice portuare
Calculul şi construcţia instalaţiilor frigorifice
Termotehnica şi maşini termice
Şef de lucrări
    1985-1986 Transmiterea căldurii
Instalaţii hidraulice şi frigorifice portuare
Termotehnica şi maşini termice
Şef de lucrări
    1986-1989 Transmiterea căldurii
Termotehnica şi maşini termice
Dinamica gazelor
Şef de lucrări
    1989-1992 Transmiterea căldurii
Termotehnica şi maşini termice
Şef de lucrări
    1992-1995 Transfer de căldura şi masa
Procese de transfer de căldura şi instalaţii specifice industriei alimentare
Şef de lucrări

27.

Panait Tănase 1975-1976 Termotehnica asistent
    1976-1979 Maşini şi instalaţii de propulsie
Termotehnica
asistent
    1979-1980 Maşini şi instalaţii de propulsie
Alimentarea şi reglarea motoarelor cu ardere interna
Termotehnica
asistent
    1980-1983 Maşini şi instalaţii de propulsie
Procese, caracteristici şi supraalimentarea motoarelor cu ardere interna
Termotehnica
Cazane de abur şi turbine cu abur şi gaze
asistent
    1983-1992 Cazane cu abur şi turbine cu abur şi gaze
Constructia şi calculul turbinelor cu abur şi gaze
Procese in turbine cu abur şi gaze
Maşini termice
Şef de lucrări
    1992-1996 Turbine cu abur şi gaze
Centrale termoelectrice
Termodinamica tehnica şi fenomene de transfer
Procese in turbine cu abur şi gaze
Calculul şi construcţia turbinelor cu abur şi gaze
conferenţiar
    1996-2011 Turbine cu abur şi gaze,
Centrale termoelectrice,
Termotehnică,
Surse de radiaţii şi tehnici de protecţie, Exergoeconomie şi ecologie,
Modelarea şi optimizarea proceselor termoenergetice,
Exergoeconomia sistemelor termoenergetice
Surse de poluare a mediului în energetică
Profesor

28.

Teodorov Iacob 1976-1979 Maşini şi instalaţii navale
Curs general de maşini
Şef de lucrări
    1979-1980 Reglarea motoarelor cu ardere interna
Maşini şi instalaţii navale
Curs general de maşini
Şef de lucrări

 

  1984-1986 Motoare cu ardere interna
Curs general de maşini
Şef de lucrări
    1986-1993 Motoare cu ardere interna
Constructia şi exploatarea motoarelor şi instalaţiilor de propulsie
Şef de lucrări
    1993-1995 Motoare cu ardere interna
Instalaţii de propulsie
Şef de lucrări

29.

Ţurcanu Liudmila 1978-1987 La Catedra Organe de Maşini şi Desen asistent

 

  1987-1990 Termotehnica şi maşini termice Şef de lucr suplin
    1990-1995 Termotehnica şi maşini termice
Dinamica gazelor
Şef de lucrări

30.

Filipescu Andrei 1979-1988 Climatizări in industria alimentara asistent
    1988-1994 Termotehnica. Termotehnica şi maşini termice asistent
    1994-1995 Termotehnica
Compresoare
Termotehnica şi maşini termice
asistent

31

Scarpete Dan 1979-1989 La Catedra de Organe de Maşini şi Desen asistent
    1989-1990


1990-1995
Dinamica motoarelor cu ardere interna
Tehnica montarii, repararii, probarii şi intretinerii motoarelor cu ardere interna
Termotehnica
Şef de lucrări supl


Şef-lucrări

32.

Onu Costică 1979-1984 Termotehnica şi maşini termice asistent
    1984-1985 Termotehnica şi maşini termice
Termotehnica
asistent
    1985-1992 Procese termice in instalaţii navale
Termodinamica tehnica şi transmiterea caldurii
Termotehnica şi maşini termice
Constructia şi exploatarea masinilor navale
asistent
    1992-1993 Termodinamica tehnica
Instalaţii termice navale
Şef de lucrări
    1993-1995 Termodinamica tehnica
Actionari cu motoare cu ardere interna
Şef de lucrări

33.

Petrea Florin 1981-1990
1990-1992
1992-1995
Mecanica fluidelor şi elemente de teoria valurilor
Mecanica fluidelor şi maşini hidraulice
Hidromecanica
asistent
Şef de lucrări
conferenţiar

34.

Damian Valeriu 1981-1984 Termotehnica şi maşini termice asistent
    1984-1985 Termotehnica şi maşini termice
Bazele cercetarii experimentale a masinilor termice
Climatizari in industria alimentara
asistent
    1985-1990
1990-1995
Termotehnica şi maşini termice
Termodinamica tehnica
Şef de lucr. supl.
Şef de lucrări

35.

Andrei Dan 1983-1990 Termotehnica,
Compresoare,
Climatizări in ind. Alimentara
asistent
    1990-1999 Termotehnica,
Motoare cu ardere interna,
Maşini termice
Şef de Lucrări
    1999-prezent Termodinamica tehnica,
Poluarea mediului exterior,
Combaterea poluării produsa de instalaţiile frigorifice şi pompele de căldura,
Termodinamica avansata,
Ecologie şi dezvoltare durabilă,
Analiza şi sinteza proceselor tehnologice cu impact asupra mediului.
Conferenţiar

36.

Vetrov Mihai 1983-1990 Termotehnica şi maşini termice asistent
    1990-1994 Termodinamica tehnica
Instalaţii de conditionare
Termotehnica
Termodinamica tehnica şi fenomene de transfer
Şef de lucrări
    1994-1995 Termodinamica tehnica
Automatizarea instalaţiilor frigorifice
instalaţii frigorifice, criogenie şi pompe de caldura
Şef de lucrări

37.

Vlasie Silviu 1984-1987 Climatizari in industria alimentara asistent
    1987-1993 Inginer cercetare inginer
    1993-1995 Calculul şi constructia instalaţiilor frigorifice asistent

38.

Arghirescu Cristea 1985-1986 Mecanica fluidelor şi maşini hidraulice Şef de lucrări
    1986-1989 Mecanica fluidelor Şef de lucrări

39.

Munteanu Gabriela 1986-1991 Climatizari in industria alimentara asist.suplinitor

40.

Uzuneanu Krisztina 1987-1992 Procese; caracteristici şi supraalimentarea motoarelor cu ardere interna
Dinamica motoarelor cu ardere interna
asistent
    1992-1993 Bazele cercetarii experimentale a masinilor termice
Calculul şi constructia motoarelor cu ardere interna
Termotehnica
Termotehnica şi maşini termice
asistent
    1993-1995 Termotehnica
Maşini şi instalaţii termice
Tehnica masurarii experimentale a masinilor termice
Calculul şi constructia motoarelor cu ardere interna
Şef de lucrări

41.

Oprea Ionel 1987-1994 Compresoare
Termotehnica
Termotehnica şi maşini termice
Bazele cercetării experimentale a maşinilor termice
Procese in instalaţii frigorifice
Instalaţii de ardere
asistent
    1994-2011 Compresoare
Termodinamica tehnica
Complemente de termodinamica
Proiectarea optimala a maşinilor termice
Compresoare, ventilatoare, pompe
Montarea, probarea şi reglarea IFPC
Instalaţii de ventilare şi pompare
Management ecologic
Managementul calităţii mediului şi evaluarea riscului
Managementul calităţii mediului ambiant
Energia şi mediul ambiant
Energie, societate, mediu
Utilizarea şi gestionarea energiei termice
Ventilatoare, suflante, compresoare
Politici energetice şi de mediu
Şef de lucrări

42.

Simionov Mihai 1987-1990 Proiectarea sistemelor de propulsie
Instalaţii de propulsie navale
asistent
    1990-1999 Proiectarea sistemelor de propulsie
Instalaţii de propulsie navale
Curs general de maşini
Calculul şi construcţia instalaţiilor de bord şi punte
Proiectarea asistata de calculator a motoarelor cu ardere interna
Metoda elementului finit
Calculul şi construcţia maşinilor navale
Automatizarea instalaţiilor navale
Şef lucrări
    1999-2002 Instalaţii de propulsie navale
Calculul şi construcţia maşinilor navale
Automatizarea instalaţiilor navale
Conferenţiar
    2002-in prezent Instalaţii de propulsie navale
Instalaţii de maşini
Audit de mediu
Profesor

43.

Popa Viorel 1988-1993

1993-1995
Instalaţii frigorifice, criogenie şi pompe de caldura
Calculul şi constructia instalaţiilor frigorifice
Criogenie tehnica
asistent

Şef de lucrări

44.

Vatachi Nicuşor 1989-1991 Cercetare inginer
    1991-1993 Generatoare de abur clasice
Calculul şi constructia utilajelor termice
Termotehnica şi maşini termice
Şef de lucrări
    1993-1995 Combaterea poluarii masinilor termice
Generatoare de abur
Tehnica masurarii experimentale in maşini termice
Termotehnica şi maşini termice
Şef de lucrări

45.

Popa Mariana 1989-1993 Termotehnica şi maşini termice
Utilizarea frigului artificial
Termotehnica
asistent

46.

Manole Dan 1989-1992 Procese in instalaţii frigorifice
Utilizarea frigului artificial
Termotehnica
asistent

47.

Ion Ion 1990-1996 Calculul şi construcţia generatoarelor de abur
Generatoare de abur
Transmiterea căldurii
Termotehnica şi maşini termice
Metoda elementului finit în maşini termice
Termodinamică tehnică şi fenomene de transfer
Proiectarea, construcţia şi calculul centralelor termice
Proiectarea asistată de calculator în centralele termice
Turbine cu abur şi gaze
Metoda elementului finit in centrale termice
Procese în generatoare de abur
Instalaţii de cazane
asistent
    1996-2000 Instalaţii de cazane
Generatoare de abur
Turbine cu abur şi gaze
Procese în generatoare de abur
Selecţia şi utilizarea materialelor
Metoda elementului finit în maşini termice
Pompe, ventilatoare şi compresoare
Arderea şi combaterea poluării la cazane
Centrale termoelectrice şi gospodărirea căldurii
Poluarea produsă de maşinile termice
Şef de lucrări
    2000 – în prezent Instalaţii de ardere
Procesarea deşeurilor
Combaterea poluării în CET
Energie regenerabilă
Tehnologii de conservare a energiei
Evaluarea impactului de mediu
Incinerarea deşeurilor
Conferenţiar

48.

Costiuc Liviu 1990-1993 Termotehnica şi maşini termice
Proiectarea asistata de calculator a instalaţiilor frigorifice
preparator
    1993-1995 Proiectare asistata de calculator
Proiectare asistata de calculator a instalaţiilor frigorifice
Compresoare
asistent

49.

Popescu Florin 1991-1993 Mecanica fluidelor şi maşini hidraulice
Mecanica fluidelor şi elemente de teoria valurilor
asistent
    1993-1995 Programarea şi utilizarea calculatorului asistent

50.

Nicolau Viorel 1991-1994 Mecanica fluidelor şi actionari hidropneumatice
Mecanica fluidelor şi maşini hidraulice
asistent
    1992-1993 Procese, caracteristici şi supraalimentarea motoarelor cu ardere interna
Alimentarea şi reglarea motoarelor cu ardere interna
Instalaţii de propulsie
preparator

51.

Burciu Mugurel 1992-1993 Procese, caracteristici şi supraalimentarea motoarelor cu ardere interna preparator
    1993-1998 Procese, caracteristici şi supraalimentarea motoarelor cu ardere interna
Calculul şi construcţia motoarelor cu ardere interna
Calculul şi construcţia maşinilor navale
asistent
    1998-2003 Programarea şi utilizarea calculatoarelor
Construcţia şi exploatarea motoarelor cu ardere internă folosite în transporturi
Procese, caracteristici şi supraalimentarea motoarelor cu ardere interna
Construcţia şi exploatarea instalaţiilor energetice cu motoare cu ardere internă folosite în transporturi
Proiectarea asistată de calculator a motoarelor cu ardere internă
Mecanica fluidelor, maşini şi acţionări hidropneumatice
Combaterea poluării produsă de instalaţiile energetice cu motoare cu ardere internă
Şef de lucrări
    2003-prezent Motoare cu ardere interna
Acţionări cu motoare cu ardere internă
Acţionari hidraulice şi pneumatice
Proiectarea asistată de calculator a motoarelor cu ardere internă
Combaterea poluării produsă de motoarele cu ardere internă
Tehnologii de reducere a emisiilor poluante in transporturi
Politici energetice şi de mediu
Conferenţiar

52.

Iosifescu Cristian 1993-1995 Termotehnica şi maşini termice
Calculul şi construcţia instalaţiilor frigorifice
preparator
      Instalaţii frigorifice si pompe de căldură 2 Asistent
      Instalaţii frigorifice si pompe de căldură 2 Şef de lucrări
    ...-prezent Instalaţii frigorifice si pompe de căldură 2
Informatică aplicată / Programarea calculatoarelor si limbaje de programare
Sisteme termo-energetice şi surse de poluare
Conferenţiar

53.

Porneală Cristian 1999- Termotehnica şi maşini termice preparator

54.

COMAN Gelu

2003-2005 Termotehnica
Instalaţii frigorifice şi pompe de căldura
Preparator
    2005-2011 Termotehnica
Instalaţii frigorifice şi pompe de căldura
Asistent
        Şef de lucrări

55.

LUPCHIAN Mariana 2003-2005 Termotehnica
Siguranţa in exploatare, repararea, montarea,
probarea şi întreţinerea autovehiculelor rutiere
Diagnoza instalaţiilor energetice cu motoare cu ardere interna
Instalaţii de comanda şi automatizarea motoarelor cu ardere interna
Motoare cu ardere interna cu piston
Calculul şi construcţia motoarelor cu ardere interna
Instalaţii de propulsie
Instalaţii de maşini
Calculul şi construcţia maşinilor navale
Construcţia şi exploatarea instalaţiilor energetice cu motoare cu ardere interna
Procese termodinamice şi caracteristici de funcţionare ale motoarelor cu ardere interna
Preparator
    2005-2011 Termotehnica
Instalaţii de comanda şi automatizarea motoarelor cu ardere interna
Diagnoza instalaţiilor energetice cu motoare cu ardere interna
Alimentarea cu combustibil a motoarelor cu ardere interna
Tehnologia reparării şi întreţinerii motoarelor cu ardere interna
Calculul şi construcţia maşinilor navale
Automatizarea instalaţiilor navale
Construcţia şi exploatarea instalaţiilor energetice cu motoare cu ardere interna
Combaterea poluării mediului exterior produsa de instalaţiile energetice cu motoare cu ardere interna
Instalaţii de propulsie
Acţionari cu motoare cu ardere interna
Turbine şi turbotransmisii
Instalaţii de maşini
Motoare cu ardere interna
Combaterea poluării sonore
Asistent
  PARASCHIV Spiru      
  PARASCHIV Simona