Catedra de Termotehnica si Masini Termice de la Universitatea “Dunarea de Jos” din Galati a derulat în perioada 1 septembrie-30 noiembrie 2006 proiectul de plasament:

RO/2005/PL95183/S “EUROPEAN ENGINEERS IN RENEWABLE ENERGY”

Acest proiect a fost finantat cu sprijinul Comunitatii Europene prin Programul Leonardo da VinciSectorul energetic influenteaza fundamental evolutia intregii societati. In prezent nu poate fi conceputa o economie dezvoltata, cu un sector social adecvat Europei secolului XXI, fara un sector energetic eficient. Politica energetica este corelata cu celelalte politici sectoriale si sustin impreuna indeplinirea programelor guvernamentale.

Aceste deficiente se datoreaza politicii energetice inadecvate dar mai ales capacitatii reduse de cercetare-dezvoltare-diseminare intr-un domeniu cu potential economic de interes deosebit pentru Romania cum este sectorul energetic.

Sectorul energetic national trebuie sa faca fata principalelor provocari ce se manifesta la nivel intern si global: securitatea alimentarii cu energie, cresterea competitivitatii economice si reducerea impactului asupra mediului inconjurator. Aceste provocari sunt deosebit de importante in conditiile in care Romania trebuie sa recupereze decalajul de performanta economica fata de tarile dezvoltate ale UE.

In prezent exista câteva probleme importante ce trebuie rezolvate la nivel mondial: (1) nevoia mare de energie, (2) viteza mare de epuizare a resurselor energetice neregenerabile si (3) poluarea inalta a mediului ambiant la nivel local si global. Ultima solutie o reprezinta energia regenerabila. Aceasta solutie trebuie abordata printr-o educatie de calitate, extensiva si intensiva în domeniul energiei regenerabile, o excelenta cercetare pentru energie regenerabila si diseminarea si adoptarea prompta a tehnologiilor pentru aplicarea lor. In plus, energia regenerabila contribuie la imbunatatirea calitatii aerului, cresterea capacitatii inovative, crearea de noi locuri de munca si la cresterea angajabilitatii si dezvoltarii rurale.

Prioritatile politicii energetice a Uniunii Europene stabilite in Cartea Verde (2000) prevad reducerea importurilor de energie si stoparea schimbarilor climatice. Promovarea energiei regenerabile are un rol important in rezolvarea ambelor sarcini. In 1997, Uniunea Europeana si-a fixat tinta ambitioasa de acoperire a necesarului de energie in proportie de 12% cu energie regenerabila. Disponibilitatea personalului educat si pregatit la toate nivelurile este cruciala pentru implementarea cu succes a oricarui program in domeniul energiei regenerabile. De aceea educatia, instruirea si cercetarea in domeniul energiei regenerabile sunt de prima importanta.Proiectul raspunde nevoii de promovare a educarii, pregatirii si perfectionarii la toate nivelurile pentru implementarea cu succes a oricarui program în domeniul energiei regenerabile.


Echipa de management a proiectului a fost formata din: conf.dr.ing. Ion V. Ion-coordonator de proiect; asistent drd. ing. Simona Lizica Paraschiv – asistent coordonare proiect; prof. Sanda Cruceanu – responsabil cu pregatirea lingvistica si culturala; ec. Diana Anghele – expert pentru gestiunea financiara.

 


Alocatia financiara a fost de 2820 EURO pentru fiecare beneficiar.


 

Proiectul a avut ca obiectiv general îmbunatatirea competentelor si abilitatilor practice ale studentilor în activitatile de proiectare, fabricare, instalare si exploatare a diferitelor sisteme din domeniul energiei regenerabile.