Proiectul de Mobilitate Leonardo da Vinci nr.: LLP-LdV/PLM/2009/RO/013 –

"Pregatire inginereasca pentru dezvoltare durabilaAcest proiect a fost finantat cu sprijinul Comunitatii Europene prin Programul Invatare pe tot parcursul vietii, Programul Sectorial Leonardo da Vinci, coordonat de Agentia Nationala pentru Programe Comunitare in Domeniul Educatiei si Formarii Profesionale (http://www.llp-ro.ro/)

În prezent, exista mai multe amenintari cu care se confrunta lumea: (1) nevoia tot mai mare de energie, (2) viteza mare de epuizare a resurselor naturale, (3) poluarea mediului locala si globala ridicata (schimbarile climatice) si (4) saracia globala. Rezolvarea acestor probleme este promovarea dezvoltarii durabile. Începând cu Summit-ul de la Göteborg din iunie 2001, liderii europeni au adoptat-o ca o componenta cheie comuna a tuturor politicilor UE. În declaratia adoptata la a VI-a Conferinta Ministeriala "Mediu pentru Europa" (Belgrad, Serbia, 10-12 octombrie 2007) de catre ministrii educatiei si ai mediului din regiunea UNECE (Comisia Economica a Natiunilor Unite pentru Europa) s-a reafirmat importanta educatiei pentru dezvoltare durabila, ca un instrument pentru dezvoltarea capacitatilor, care permite oamenilor sa transforme aceasta viziune în realitate. Educatia, inclusiv educatia formala, sensibilizarea opiniei publice si instruirea este esentiala pentru promovarea dezvoltarii durabile si îmbunatatirea capacitatii oamenilor de a gestiona corespunzator problemele de mediu si dezvoltare. De asemenea, ea este esentiala pentru obtinerea de cunostinte speciale de mediu si de etica, valori si atitudini, abilitati si a unui comportament în concordanta cu dezvoltarea durabila. Instruirea este unul dintre cele mai importante instrumente de dezvoltare a resurselor umane si de a facilita trecerea la o lume mai durabila. Aceasta ar trebui sa fie specifica locului de munca si sa aibe drept scop completarea lacunelor în cunostintele si aptitudinile care ar ajuta persoanele fizice sa gaseasca locuri de munca si sa se implice în activitatile de mediu si de dezvoltare. Cea mai importanta pozitie este acordata celor doua componente strategice ale dezvoltarii durabile: energie si de protectia a mediului.

Obiectivul general al proiectului este de a îmbunatati si a ridica nivelul abilitatilor si competentelor în domeniul energiei durabile si protectiei mediului, pentru a mari adaptabilitatea participantilor la piata muncii, prin instruirea în companii din Portugalia. Obiectivul corespunde ariei prioritare a Programului „Învatare pe tot parcursul vietii” pentru actiunea 2009: întarirea dezvoltarii durabile, incluzând aspecte privind energia si schimbarile climatice, prin actiuni în toate sectoarele educatiei si formarii - apelul general pentru propuneri 2008-2010, si prioritatilor tematice nationale ale Programului Sectorial Leonardo da Vinci, Actiunea Mobilitate: promovarea adaptabilitatii si flexibilitatii pe piata muncii; îmbunatatirea calitatii si productivitatii muncii.


Pregatirea practica va dura 12 saptamâni si se va desfasura în doua fluxuri:
fluxul I: 03 mai-25 iulie 2010;
fluxul al II-lea: 28 iulie-19 octombrie 2010.


Alocatia financiara este de 4160 EURO pentru fiecare participant.