Facultatea de Inginerie
Departamentul STAR - "Sisteme Termice şi Autovehicule Rutiere"


Publicaţii

Cărţi

Lucrări publicate n reviste cotate ISI

Lucrări publicate în reviste indexate în baze de date

Lucrări publicate în reviste tip B+

Lucrări publicate în reviste naţionale

Lucrări publicate n volumele conferinţelor indexate ISI

Lucrări publicate în volumele conferinţelor internaţionale

Lucrări publicate în volumele conferinţelor naţionale

Brevete de invenţie

Rapoarte tehnice/Alte lucrări