Facultatea de Inginerie
Departamentul STAR - "Sisteme Termice şi Autovehicule Rutiere"


Departamentul "Sisteme Termice şi Autovehicule Rutiere"

în jurul nucleului specializărilor de tradiţie ale fostului Institut Mecano-Naval a luat fiinţa în anul 1975 specializarea Maşini Termice, dezvoltată iniţial pe trei direcţii de aprofundare:

  • frigotehnie,
  • motoare,
  • cazane şi turbine.

în urma noilor tendinţe de aliniere la legislaţia europeana în ce priveşte mediul, pe lîngă specializarea Sisteme si Echipamente Termice a luat fiinţă o nouă specializare, Ingineria şi Protecţia Mediului în Industrie.

Un colectiv devotat şi afirmat pe plan naţional şi internaţional asigura pregătirea viitorilor specialişti în condiţii europene, cu mijloace moderne de predare în laboratoare de specialitate fiind conectat permanent cu problemele actuale ale societăţii.

Departamentul păstrează o strănsă legătură cu foştii absolvenţi, actuali specialişti ce activează în firme de profil din întreaga ţară, parte dintre acestea fiind reprezentanţe zonale ale unor mari companii internaţionale. 

Specializarea
 SISTEME Şi echipamente termice (SET)

Prezentare SET: pdf, mp4

Frigotehnie

Este cea mai veche specializare de profil din ţară, în anul 2015 împlinindu-se 50 de ani de la prima promoţie de ingineri frigotehnişti.

Pregăteşte specialişti în domeniile instalaţii frigorifice comerciale şi casnice, instalaţii de climatizare a aerului, instalaţii criogenice şi de separare a aerului, instalaţii frigorifice industriale pentru industriile chimică, alimentară şi navală.

Pregătirea specialiştilor constă în cunoaşterea proceselor din instalaţiile frigorifice, proiectarea, automatizarea şi reglarea acestora în vederea exploatării cu consumuri energetice minime.

Un accent deosebit se pune pe implementarea agenţilor frigorifici ecologici

Motoare cu ardere interna

Pregăteşte ingineri constructori de maşini capabili sa realizeze atît proiectare cît şi operaţii de reglaj, reparaţii, control şi diagnosticare a motoarelor de autovehicule

De asemenea, se acorda atenţie pregătirii teoretice şi practice în vederea perfecţionării proceselor din motor şi a prelucrării produselor rezultate în urma arderii pentru reducerea noxelor  şi a nivelului de zgomot. Inginerul cu o astfel de pregătire este apt să lucreze şi în domeniul naval, unde sunt exploatate motoare lente şi semirapide.

în contextul transportului rutier o latură importantă  a pregătirii este cea legată de coordonarea şi exploatarea parcului auto.

Cazane şi turbine

Producerea energiei electrice şi termice este o problema majoră a societăţii actuale. Absolvenţii acestei specializări, specialişti în cazane şi turbine sunt pregătiţi în direcţia proiectării şi exploatării grupurilor energetice în condiţiile consumurilor minime şi cu eficienţă maximă. Pregătirea lor constă în cunoaşterea  proceselor care au loc în cazane şi turbine, în reglarea şi conducerea acestor instalaţii şi în perfecţionarea şi utilarea lor în conformitate cu normele europene de protecţie a mediului.

Utilizarea combustibililor neconvenţionali este de asemeni un obiectiv la care absolvenţii noştri îşi pot aduce aportul cu succes aliniindu-se la preocupările mondiale în aceasta direcţie.

SPECIALIZAREA
AUTOVEHICULE RUTIERE (AR)

Competenţele  specifice:

  • abilităţi de proiectare, intretinere, exploatare, diagnosticare, reparare şi execuţie in domeniul autovehiculelor rutiere;

  • cercetare in domeniul constructiei si exploatarii autovehiculelor;

  • proiectare asistata de calculator a autovehiculelor şi a componentelor acestora şi utilizarea softurilor specifice;

  • coordonarea activităţilor de producţie, exploatare, distributie, întreţinere şi reparaţii;

  • cunoasterea si aplicarea metodelor, tehnicilor si instrumentelor de investigare in domeniu autovehiculelor rutiere;

  • cunoastrea legislatiei din domeniu;

  • evaluare daune şi asigurări în  domeniu  autovehiculelor;

Istoricul departamentului

Biblioteca STIM