Faculty of Mechanical Engineering
Department of
Thermal Systems & Environmental Engineering


Department of Thermal Systems & Environmental Engineering

The department of Thermal Systems was founded in 1975, consisting initially from 3 majors:

  • refrigeration systems,

  • internal combustion engines,

  • steam boilers and turbines.

Considering the directives of the European Union on environmental protection, besides the Major in "Thermal Systems & Equipments", was crated a new major, "Industrial Engineering & Environmental Protection" .

A devoted and internationally acknowledged team provides the training of the future specialists in European conditions, using modern teaching methods in laboratories, being constantly connected with the current issues of the society.

The Department keeps in touch with former graduates, now specialists working in the field for companies all across the country, some of them being local branches of international companies. 

Thermal Systems & Equipments (SET)

Refrigeration

It's the oldest major field in the country. In 2005 we celebrated 40 years since the first series of graduates.

The students are trained in the field of industrial (for chemical and food industry and for ships), commercial and household refrigeration systems, air conditioning systems, cryogenic and air separation systems.

The training consists in knowledge on processes occurring within refrigeration systems, design automation and control of these systems for optimal performance. A special emphasis is on ozone friendly refrigerants

internal combustion engines

Pregăteşte ingineri constructori de maşini capabili sa realizeze atât proiectare cât şi operaţii de reglaj, reparaţii, control şi diagnosticare a motoarelor de autovehicule

De asemenea, se acorda atenţie pregătirii teoretice şi practice în vederea perfecţionării proceselor din motor şi a prelucrării produselor rezultate în urma arderii pentru reducerea noxelor  şi a nivelului de zgomot. Inginerul cu o astfel de pregătire este apt să lucreze şi în domeniul naval, unde sunt exploatate motoare lente şi semirapide.

În contextul transportului rutier o latură importantă  a pregătirii este cea legată de coordonarea şi exploatarea parcului auto.

BOILERS & TURBINES

Producerea energiei electrice şi termice este o problema majoră a societăţii actuale. Absolvenţii acestei specializări, specialişti în cazane şi turbine sunt pregătiţi în direcţia proiectării şi exploatării grupurilor energetice în condiţiile consumurilor minime şi cu eficienţă maximă. Pregătirea lor constă în cunoaşterea  proceselor care au loc în cazane şi turbine, în reglarea şi conducerea acestor instalaţii şi în perfecţionarea şi utilarea lor în conformitate cu normele europene de protecţie a mediului.

 Utilizarea combustibililor neconvenţionali este de asemeni un obiectiv la care absolvenţii noştri îşi pot aduce aportul cu succes aliniindu-se la preocupările mondiale în aceasta direcţie.

Industrial Engineering & Environmental Protection

Absolvenţii specializării "Ingineria şi Protecţia Mediului în Industrie" sunt capabili sa adopte cele mai potrivite şi moderne măsuri tehnologice în conformitate cu legislaţia europeana, pentru a păstra un mediu sănătos şi curat în condiţiile exploatării instalaţiilor industriale la eficienţă maximă. Programul urmat de aceştia abordează în special impactul instalaţiilor de producere, transformare, utilizare şi management a energiei termice.

Folosirea surselor de energie neconvenţională este un alt capitol  care face parte din pregătirea complexă a absolvenţilor acestei specializări.

Department history

STIM Library